Fuckaround sketch. Cholo Butthead & Sushi Chef Beavis. #2013 #Beavisandbutthead #cartoon #sketch #NUNYA #cholo #Sushichef

Fuckaround sketch. Cholo Butthead & Sushi Chef Beavis. #2013 #Beavisandbutthead #cartoon #sketch #NUNYA #cholo #Sushichef